Utställning och seminarium


Under dagen har besökare möjlighet att titta på utställningar om SOFIAs projekt och delta i seminarium om utvecklingssamarbete.  

SOFIA har många samarbetsorganisationer runt om i världen. Vi arbetar med projekt i Indien, Bangladesh, Haiti, Guinea, Kenya, Sydafrika och Tanzania. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen med hjälp av dessa programområden: odling och miljö, pedagogisk  
med lokala organisationer världen över. Vi arbetar med projekt i Indien, Bangladesh, Haiti, Guinea, Kenya, Sydafrika och Tanzania. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen med hjälp av dessa programområden: odling och miljö, pedagogisk utveckling och vård och omsorg.  

SOFIA bedriver också informationsverksamhet riktad mot skolor och ungdomar i Sverige, där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras. Vi skickar även ut unga människor mellan 20-30 år på internationell praktik.