Sponsorer och Samarbete

Vi vill tacka alla som ställer upp och hjälpte oss att skapa Stödgala 2017 och hoppas på att fortsätta samarbeta med er alla!


LOKAL
GRAFISK DESIGN


Johanna Sandberg


UPYCKLING SHOW


Bettina Feuerstein
Malin Haraldsson
Mariaskolan
Novalis Gymnasiet
Klockgården
Klara Segersson
Alva Geopfert
Marja Warner
Lo Feuerstein
Olof Andersson
Ola Claësson
Born Geline


BARNFÖRESTÄLLNING

James Hollingworth

KÖRFESTIVAL

Sofia Gospel kör

Järnakör föreningen och Gloriekören
Marinskolans kör

Örjasnkolans barnkör

Lansana Bangoura och Younoussa Dabo 
Konferencier: Annika Lykta, Maria Bergbäck

LOPPIS

Camilla Kolmodin

LOTTERI OCH FOAJÉN 


Hagastiftelse
Coco Pazzo Pizzaria
Skäve Kafé

BUFFÉNJärna Mejeri
Nibble Handelsträdgård
Skilleby trädgård
Ica Järna