Om SOFIA 

Föreningen SOFIA är paraplyorganisation för en mångfald projektgrupper i Sverige. Med inspiration ur antroposofin arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer världen över. Vi arbetar med projekt i Indien, Bangladesh, Haiti, Guinea, Kenya, Sydafrika och Tanzania. Vårt mål är att arbeta för en hållbar utveckling i världen inom odling, miljö, pedagogisk utveckling och vård och omsorg.  
SOFIA bedriver också informationsverksamhet riktad mot skolor och ungdomar i Sverige, där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras. Vi skickar även ut unga människor mellan 20-30 år på internationell praktik.