Upcyclingsshow


2018 organiserar Föreningen SOFIA för femte gången en ”Upcycling-show” på SOFIAS årliga Stödgala, den 17 November på Ytterjärna Kulturhuset. 


Vi har utvecklat denna show för att vi tror att människor med funktionshinder också förstår hållbar utveckling och kan ta ansvar för att genomföra FN´s Globala Mål för Hållbar utveckling. Vi ser att de ofta lämnas utanför men det kan tvärtom verkligen vara nyskapare och nytänkare med sin funktionsvariation.

Målet är att jobba konkret med vårt ansvar som konsumenter (mål 12), samt lyfta teman om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning (mål 10). Vi bjuder lokala verksamheter som jobbar med människor med funktionshinder att delta med olika nummer till showen. Sedan bjuder vi in andra artister, vilket skapa en blandning av människor med olika funtionsvariationer på showen. Genom att förbereda upcyclingsprodukter och uppträdanden får våra artister möjligheten att både uppleva och fördjupa sig i hållbar utveckling. Upcycling står för arbetet att förvandla något begagnat eller till något användbart och vackert. Föreställningen ska kunna väcka tankar hos publiken om sina konsumtionsvanor och om alla människors rätt att delta och bidra utifrån sina egna förutsättningar. Vi brukar engagera ca. 30 artister i varje show och räkna med ca. 400 personer i publiken. Showen ger en underbar upplevelse av samhörighet mellan alla som deltar och har blivit en viktig event i det lokala samhälle.
 

Åren 2012 och 2013, har Klockargården fyllt scenen med färger och glädje. Med återvunna kläder som skapats och presenteras av medarbetare och vuxna i behov av stöd enligt LSS. Båda åren blev stor succé. 2016 hette showen ”Fullständigt Ofullständig” och gav plats åt en rad olika artister med olika bakgrund. 2017 hade showen teman ”Jag i Världen”. Det blev en show om hållbarhet på alla plan som diskuterade vår ansvar som individer har i världen.

I år vill vi bl.a. engagera elever i att producera en cykel generator som får stå i centrum av showens teman som får även ta upp problematiken om vår energiförbruk. Eleverna som producerar cykeln får tekniska färdigheter samtidigt som de lär sig om ett rent sätt att generera el. Dessutom får de känna att de bidrar till att andra människor får lära sig om energiförbruk genom deras projekt. Cykeln kommer att följa oss även på andra informationsaktiviteter då vi kommer att ha bl.a. cykel disko till ungdomar.
Anmäla intresse att delta i 2018 upcycklingsshowen till fabia@foreningensofia.org 

Klädshow 2012: